Ambisiøst klimabygg i Lars Hillesgate 25

Sommeren 2018 ble vi valgt ut som vinner av ENTRA’s arkitektur- og innovasjonskonkurranse (3+) om et ambisiøst klimabygg med adresse Lars Hillesgate 25.

Sammen med SWECO tegnet vi et utadvendt kontorbygg i tre-konstruksjoner med energitiltak som kvalifiserer til PLUSSHUS etter Futurebuilt sine kriterier. Med sine framtidsrettede energiambisjoner, samt materialbruk, vil prosjektet være et nasjonalt forbilde som kombinerer god arkitektur med en bærekraftig utvikling i et Urbant område.

Vi har i prosjektet søkt å bringe liv og aktivitet til gateplanet og etablerer muligheten for møtesteder og utadrettede virksomheter. Prosjektet skal bidra til å vitalisere Lars Hillesgate og Nygårdsgaten, der de viktigste virkemidlene er aktive fasader og spennende arkitektur.

Prosjektet går nå inn i en reguleringsfase.