Vi vant i Entek plan- og designkonkurranse

Vi har fått delt førsteplass sammen med Sweco, HLM arkitektur, og Smedsvig landskapsarkitekter. Vi refererer til juryens bedømmelse: 

Juryen er kommet frem til en avgjørelse og det er kåret to likeverdige vinnere.

Fra juryrapporten står det følgende:

Juryens enstemmige vedtak

Juryen har utpekt to utkast som likeverdige vinnere, Joule og Krystallinsk. De to prosjektene er begge svært gode forslag som svarer godt på programmets krav og hvor både det byplanmessige og arkitektoniske konseptet er robuste. Hovedgrepet i begge forslag er å etablere en diagonal gate fra Nygårdsgaten opp til Allègaten og Nygårdshøyden. Dette åpner opp for at universitetet får en helt
ny adkomst fra sør og en god tilgjengelighet fra bybanen. På tross av meget gode prosjekter har begge løsninger forskjellige utfordringer ved seg. Det er juryens anbefaling at begge vinnerne bearbeider sine utkast på enkelte punkter, for å få enda større visshet om at prosjektene kan imøtekomme programkravene og fylle de behovene som er beskrevet for EnTek-bygget, på en best mulig måte.
Konklusjonen er at konkurransen avsluttes etter jurymøte 5 med kåring av to likeverdige vinnere. Videre behandling av Joule og Krystallinsk vil foregå som del av en forhandlingsprosess mot tildeling av tjenestekontrakt. Juryens medlemmer vil i denne prosessen ha ansvar for evalueringen av de to bearbeidete utkastene og leverer sin innstilling til oppdragsgiver om hvilket prosjekt den vurderer som er det beste. Oppdragsgiver  velger så selv den arkitekt og det utkastet som anses som det mest fordelaktige.

Forfattere bak det enkelte motto:

 

PHI – LPO arkitekter AS og Norconsult AS

JOULE – Sweco Norge AS, HLM Arkitektur, B+B arkitekter, Smedsvig landskapsarkitekter

Krystallinsk – Arkitektgruppen Cubus, Arkitema, EKJ, Node, Delta, Konsepta og Instanes Polar.

FLØIENE –   Allford Hall Monaghan Morris og Haptic Architects

250815 – Henning Larsen Architects AS og Multiconsult ASA