B+B arkitekter as er en direkte videreføring av kontoret Bjerk og Bjørge as som ble opprettet i 1987.  I januar 2011 skiftet firmaet navn til B+B arkiktekter as, samtidig som partnergruppen ble utvidet med flere yngre arkitekter.
Vi er i dag 14 ansatte, herav 10 sivilarkitekter, 2 assisterende arkitekter og 1 økonomi-/ regnskapsansvarlig. Frem til sommeren 2019 er vi så heldig å ha en praktikant ansatt i 100% stilling.

Vår kjernevirksomhet er byggprosjektering: Boliger, helsebygg og sykehjem, skoler og barnehager, kontor- og næringsbygg, forskningsbygg, kulturhus og kulturminnebygg.
I tillegg utfører vi utredningsarbeid, programmering, mulighetsstudier, arealplanlegging samt prosjekteringsledelse.

Klima-, miljø og energihensyn har vært en integrert del av kontorets tenkning siden starten. Tre av våre senere kontor-prosjekter er prosjektert for sertifisering iht. BREEAM-NOR Excellent hvorav to er passivhus (etter NS 3701:2012).

Vi deltar gjerne i arkitektkonkurranser. Flere av våre prosjekter har vunnet priser for god arkitektur/ byggeskikk og er publisert i tidsskrifter og Arkitekturmuséets årbøker.