Arne Bjerk

Eksamen NTH 1975

E-post: arne@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907445

Nina Pettersen

Eksamen NTH 1981

E-post: nina@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907451

Kari Melvold

Eksamen Arkitektassistent 1988

E-post: kari@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907460

Sten-Harald Wilhelmsen

Eksamen 1993 Arkitektassistent

E-post: sten.harald@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907455

Torill Eik

Eksamen AHO 1997

E-post: torill@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907449

Aina Lille-Langøy

Eksamen NTH 1997

E-post: aina@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907462

Bjørn Ivar Heggelund

Eksamen HIB 2003/BUTE 2008 (Budapest)

E-post: bjorn.ivar@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907447

Herdis Brunborg

Eksamen 2002 NTNU Trondheim

E-post: herdis@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907454

Tamara Sekulic

Eksamen Faculty of Architecture of Belgrade 2005

E-post: tamara@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907450

Bjørgvin Gunnarson

Eksamen arkitektskolen Aarhus 2010

E-post: Bjorgvin@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907452

Hedda Fjermestad Aase

Eksamen AHO 2013

E-post: Hedda@bbark.no
Telefon: (+47) 55907453

Ben Wenhou Yu

Eksamen Tongji University 2004 (Shanghai)

E-post: ben@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907458

Margit Opheim

Eksamen Bergen Arkitekthøgskole 1994

E-post: margit@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907448

Kjersti Andersen

Regnskap- og kontoransvarlig

E-post: kjersti@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907440

Eilif Bjørge

Eksamen AHO 1973. Pensjonist fra 01.04.14.

E-post: eilif@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907440

Birte Bjerk

Økonomi/Sekretær Pensjonist fra 01.09.16.

E-post: birte@bbark.no
Telefon: (+47) 55 907440