B+B arkitekter as er en direkte videreføring av kontoret Bjerk og Bjørge as som ble opprettet i 1987 av sivilarkitektene Arne Bjerk og Eilif J. Bjørge. I 2004 kom sivilarkitekt Nina Pettersen med som partner i firmaet.  I 2011 skiftet firmaet navn til B+B arkitekter as samtidig som partnergruppen ble utvidet med sivilarkitektene Aina Lille-Langøy og Bjørn Ivar Heggelund. Kontoret har i dag 14 ansatte, herav 11 sivilarkitekter, 2 assisterende arkitekter og 1 økonomi-/ regnskapsansvarlig.

Kontorets kjernevirksomhet er prosjektering av bygninger: Boliger, helsebygg og sykehjem, skoler og barnehager, kontor- og næringsbygg, forskningsbygg, kulturhus og kulturminnebygg.
I tillegg utfører vi utredninger, programmering, mulighetsstudier, bistand reguleringsplaner samt prosjekteringsledelse.

Klima-, miljø og energihensyn har vært en integrert del av kontorets tenkning siden starten. Tre av våre senere kontor-prosjekter er prosjektert for sertifisering iht. BREEAM-NOR Excellent hvorav to er passivhus (etter NS 3701:2012).

Kontoret er premiert i arkitektkonkurranser, har vunnet priser for god arkitektur/ byggeskikk, og flere av våre arbeider er publisert i tidsskrifter og Arkitekturmuséets årbøker.