Adolph Bergs vei 58 boliger/ AB58

Sted: Adolph Bergs vei 58, Bergen

Fase: reguleringsfase

Areal: 9000m²

Byggherre: Konseptbygg AS

Entreprenør: Konseptbygg AS

Utmerkelser/Publikasjon: vinner i konkurranse

Oppgaven var å utforme prosjektet i samspill med de bygde omgivelsenes karakter, gjennom begrunnet valg av form, volum, skala, fasade og materialbruk. En viktig målsetting har også vært å oppnå god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer. Byggherren ønsket videre å skape gode gate- og uterom Byggherre ønsket et prosjektet der gode arkitektoniske kvaliteter var et særpreg som ga en visuell profil til prosjektet som fører til at prosjektet vil få en tydelig visuell profil.

Prosjektforslaget etablerer et gjennomgående uterom nord/ sør mellom to slanke bygningsvolumer i enden av Adolph Bergs veg. Gaten får et hyggeligere preg med lyset inn fra sør som leder den gående opp rampe/ trapp til uterommet mellom de nye boligene og videre på gangveg til idrettsanleggene.

Bebyggelsen får trekk fra den opprinnelige arkitekturen på Landås, dog gitt et moderne uttrykk. Blokkene har enkel ytre form, kontinuerlige fasadeliv med murpussede flater og tilbaketrukne balkonger med lunere trekledning.

De fleste av 55 leiligheter er tegnet med min. to-sidig dagslys.