Handelshøyskolen BI, Bergen

Sted: Marineholmen, Bergen

Byggeår: ferdigstilt 2011

Areal: ca 14.300 m² brutto

Byggherre: Høyteknologisenteret i Bergen

Entreprenør: gjennomført med byggherrestyrte delte entrepriser

Kostnad: ca 337 mill

Utmerkelser / publikasjoner: Prosjektet fikk Eiendomsprisen i Bergen 2012

Undervisningsareal i kombinasjon med næringsareal. Tomt ved fjorden, med sjø på tre kanter. Området tidligere bruk til skipsverft og -verksted.

Prosjektet består av to hovedbygg, T37 og T39, som en knyttet sammen via en overglasset allmenning.

Bygg T39 er i sin helhet planlagt og bygget for BI sin virksomhet og inneholder følgende hovedfunksjoner:

1.etg: lobbyareal, resepsjon, garderober, studentkontorer, studentkro samt kantine m/kjøkken
2.etg.: Auditorium A1+ A2, som samlet gir plass for ca 700 tilhørere, studentarbeidsplasser samt 3 stk klasserom
3.etg.: auditorium A3, 2 stk harvardauditorier, 4 stk klasserom, div. seminarrom og studentarbeidsplasser

Bygg T37 er planlagt som et generelt utleiebygg for næring/kontor. 2.etg. er innredet for BI sine behov, med administrasjonskontorer og møterom mot nord og øst, lys og luftig lesesal for studentene mot sør, og bibliotek/studentarbeidsplasser sentralt i byggets atrium, med overlys/dagslys fra nord.

BI sitt romprogram for bygget mot sjøen er omfattende. Funksjonskravene har gitt prosjektet en kubisk ytre form med store romhøyder, og fasader som tillater fremtidig fleksibilitet i rominndelingen. En rolig hovedform er riktig i forhold til fjernvirkningen og Nygårdparkens kontakt med Puddefjorden.

Nærvirkningen av byggene er variert med hvert sitt fasadeuttrykk. Bygget mot fjorden har et konstruktivt uttrykk i brun og varm kobber som gir assosiasjoner til skipsverftet.

Bygget mot Nygårdsparken har trekledning og gir en relasjon til det grønne og miljøtenking.