Eidfjord Bygdeheim

Sted: Eidfjord

Fase: Forprosjekt

Areal: Bruttoareal 4000m²

Energiklasse: Lavenergi

Byggherre: Eidfjord kommune

Oppgaven var å utforme et nytt, moderne, effektivt og fremtidsrettet sykehjem med samme beliggenhet som nåværende sykehjem.

Tomten ligger høyt og fritt på en brink med utsikt til fjorden i nord og Eidfjord sentrum med elven Eio i øst. Dalen åpner seg mot sør med høye fjell på hver side.

Bebyggelsen er brutt opp i 5 bygningsvolumer, 3 bogrupper, fellesdel og omsorgsboligrekke. Bygget er i hovedsak i en etasje på brinken i nord og øker med en underetasje mot Lægreidsvegen.

Sykehjemmet består av 3 bogrupper, to pleiegrupper mot nord og en dementgruppe mot sør. I fellesdelen har vi hovedinngang som fører inn til vestibyle/kafe. Mot dette rom ligger velvære rom og aktivitetsavdeling. Sør i fellesdelen ligger kontorfløy, hjemmesykepleie og produksjonskjøkken. I underetasje av fellesdel ligger garderober, lager og varemottak. 10 omsorgsboliger er knyttet til sykehjemmet, 6 av boligene har felles inngangsparti og innvendig forbindelse til sykehjemmet.