FMC kontorbygg og verkstedsbygg

Sted: Ågotnes

Byggeår: 2014

Areal: Kontorbygg 11.000m² kontor + verkstedsbygg 6000m² nybygg/ 10.000m² eksist.bygg

Energiklasse: C

Byggherre: FMC Kongsberg Subsea AS

Entreprenør: Lars Jønsson AS

Kostnad: 188 mil. NOK kontorbygg +165 mil NOK verkstedsbygg

FMC opplevde sterkt økende aktivitet innenfor service og vedlikehold av offshore produksjonsutstyr. For å møte etterspørselen ønsket man å samlokalisere kontorarbeids-plassene i nytt kontorbygg og utvide eksist. verkstedsbygg. Etter en grundig layoutprosess fant man den riktige plassering av nye funksjoner og arealer på tomten. Utomhus- og trafikk arealer er adskilt for de to byggene slik at gangtrafikk og manøvrering av store installasjoner kan foregå på en sikker måte. HMS er en del av FMC´s filosofi på alle områder.

KONTORBYGG

Bygget består av 4 fløyer som går ut fra et åpent atrium i 3 etasjer. Atriumet med heis- og hovedtrapp er bindeleddet/ det sosiale treffpunktet for alle arbeidsplassene. Her er kaffekroken, sitteplasser og garderober. Arealene består av 30% cellekontor og 70% åpent landskap. Fløyenes bredde/ akse-moduler gir stor fleksibilitet i innredning også i forhold til forsyning fra installasjoner. Himlingshøyde er gjennomgående 2,7m. Arealene har kapasitet til 360 arbeidsplasser. Bygget kan utvides med to nye fløyer.

1.etg. har inngangsparti m/ resepsjon, stor hall under atriumet, kantine med utgang til sørvendt terrasse/ hageanlegg og kursavdeling m/ kontorer. 2. og 3. etg. er arbeidsplass-arealer.

Bygget er avtrappet mot sør fra 3 til 2 etasjer. Fasaden er modulært oppbygget med vekselvis vertikale vindusfelt fra gulv til tak og isolerte veggfelt med rheinzinkkledning.

VERKSTEDSBYGG

Bygget er prosjektert for å inneholde stort og tungt utstyr for vedlikehold av oljeinstallasjoner som står på havbunnen..Alle fasiliteter er veldig avanserte for å sikre FMC og deres kunders behov i mange år fremover. Nybygget består av et testsenter med 3 basseng med diameter hver 8m og dybde 7m. Her simuleres forholdene for installasjoner/ utstyr på havbunnen med meget høyt trykk. I tillegg nytt verksted/ maskineringsverksted, lager og diverse kontrollrom, kontorer, tekniske rom på mesaninetasjer. I verkstedshallen er det flere traverskraner som tar opp til 20 tons last.

Bygget har stålkonstruksjoner, dekker av hulldekkelementer og fasader av prefab. isolerte Paroc-elementer. De store volumene er oppdelt med forsskjellige fargenyanser.