Framo Sjølivet

Sted: Florvåg, Askøy kommune
Byggeår: ferdigstilt sommer 2015
Areal: ca 23.000 m²
Byggherre: Framo Eiendom as
Entreprenør: Constructa Entreprenør as (totaleentreprie)

 

Nytt administrasjons- og kontorbygg samt nye verkstedshaller og garasjeanlegg. Anlegget er stort og byggene ligger godt synlig både fra land- og sjøsiden. Det er derfor lagt brett på å gi byggene en utforming, materialbruk og farge som gir gode nær- og fjernvirkninger.

Kontorbygget på 5 etasjer er lagt slik i terrenget at bare de tre øverste planene ligger synlig over terreng mot atkomsttunet i nord. Det er gjennomført saging i fjell for å kunne bevare mest mulig av eksisterende bergknaus mot nord-øst, og derved danne en fysisk skjerm mellom hovedatkomst og eksisterende bebyggelse i øst.
I tillegg til kontorer inneholder bygget også et auditorium, kantine med kjøkken samt en velferdsavdeling for de ansatte med 25 m svømmebasseng, badstue og trimrom.

Garasjeanlegget ligger på nordsiden i forlengelsen av kontorbygget, med innkjøring og fasade orientert mot verkstedshaller / industrikai.

Verkstedsdelen består av tre store haller som ligger vegg i vegg med åpen intern forbindelse. Det er egen innebygget gangbro mellom verkstedsbygg hall 1 og kontorbygget. Gangbroen kommer inn på plan 2 i verkstedshall. På dette planet er det avsatt plass til kontorer tilknyttet virksomheten i verkstedet.

For kontorbygget er det valgt en lett fasade, med curtainwall på fasade mot øst og sør og en konvensjonell bindingsverksvegg med aluminiumsvinduer og falset aluminiumskledning mot vest og nord. I verkstedsbyggene er det valgt en robust og bestandig fasade av betong sandwichelementer. Betongelement fasade er også benyttet i i "basen" på kontorbygget samt garasjefasaden, noe som knytter hele prosjektet sammen.

Fasadematerialer har en neddempet farge, avstemt mot omkringliggende natur/terreng. Glass-/vindusflater er utført med minst mulig refleksjon.