Media City

Sted: Marineholmen, Bergen

Status: Konkurranse høst 2012

Areal: ca 37 800 m² brutto

Byggherre: GC Rieber Eiendom as

Oppgaven var å utforme Bergens nye medieklynge på Marineholmen. Med Klyngekonseptet ønsket mediebedriftene i Bergen å etablere en nasjonal og internasjonal tungvekter innen mediebransjen, der de ulike aktørene gjennom nærhet og synergieffekter, som vil gi økt konkurransekraft.

Både formen og fasadeutrykket gjenspeiler klyngetanken – fasaden som silketrykk på glass utført med grafisk motiv som en stilisert kluster/web/nettverk/kobling . Også den romlige organiseringen av funksjonene utrykker klyngeideen – med de ulike bygningene koblet sammen av et nettverk av gangbroer rundt et indre nav, senterpunkt.

Den printede glassfasaden, er en dobbelfasade, og et viktig del av energikonseptet for å oppnå prosjektets ambisiøse energimål. Dobbel fasade sammen med en kompakt bygningskropp gir både gode lyskvaliteter i bygningen samtidig som man har lavt varmetap.

Et fleksibelt bæresystem innenfor de omsluttende veggene, vil gjøre virksomheten robust for endring – noe som er viktig både for leietakerne i en bransje som preges av store strukturelle endringer, men også for byggeier, som langsiktig eiendomsforvalter.