Minde Næringspark

Sted:
Minde, Bergen

Byggeår:
ferdigstilt 2013

Areal:
ca 8890 m² brutto

Byggherre:
Minde Næringspark AS

Entreprenør:
Lars Jønsson AS

Kostnad:

Utmerkelser/publikasjoner:
Prosjektet var nominert til Arkitektur- og byformingsprisen 2014

Bygg følger nyetablert gateløp og danner en ryddig fond for møtet mellom Kanalveien og Minde Ailè.

Delt i to bygg over bakken, bryter opp fasadeforløpet og gir tydelig adkomstsituasjon.

Trappes mot rost for å gi bedre lysforhold til naboer i Snarveien, skjermer også mot innsyn til naboeiendommer

Sterkt men enkelt og rent arkitektonisk uttrykk på bygget balanserer uryddig situasjon i nærområdet med varierende kvaliteter.

Referanse til murbygninger i nærområdet / Tine Meierier.

Åpen og overdekket 1 etasje I aktiv fasade med publikumsrettet virksomhet. Gjennomgående vindusband i kontoretasjer, gir gode lysforhold med fleksibel planløsning. Byggene huser idag et bredt spekter av virksomheter som spenner fra kjøkkenelverandør til menighetssal.

Tydelig referanse til modernisme og bauhaustilstreber en tidløs arkitektur med detaljer som forankres i 2000-tallet.

Lys og enhetlig fargepalett tydligjør byggets form og gir tydelig kontrast til asfalterte og industriaktige flater som dominerer nærområdet.