Muséplassen 1

Sted: Muséplassen 1, Bergen

Byggeår: ferdigstilt 2012

Areal: 1450 m² BTA

Byggherre: Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen v. Damian Flores.

Entreprenør: JH Nævdal Bygg as

Kostnad: ca 50 mill + mva

Utmerkelser/publikasjoner: BT 06.jan. 2013

Ombygging av fredet bygning fra 1881.  Nyrennessanse. Opprinnelig bolig for G. Sundt. Tatt i bruk som hovedkvarter for ledelsen ved Universitetet i Bergen 1968.

Oppgaven omfatter ombygging av den fredede bygningen. Formålet med ombyggingen var å styrke de vernede verdier ved tilbakeføring av deler av bygningen, samt oppgradering og dels ny bruk av kjeller og loft. Universell utforming av bygningen samt utbedring av intern sirkulasjon i bygningen.

I villaens hovedetasjer, bygger tiltakene opp under de historiske nyklassisistiske interiørene fra villaen. Her underordner nye elementer deg de originale dekorelementer i et klassisk vokabular. I kjeller og loft er de nye tilføyelser gitt et moderne utrykk, som kontrast til de opprinnelige rustikke overflater i henholdsvis kjeller og loft – som forklarende kontrasterende elementer.