Muséplassen 3

Sted: Muséplassen 3, Bergen
Byggeår: 2011-2019
Areal: 1450 m² BTA
Byggherre: Statsbygg
Byggeier: Universitetet i Bergen
Entreprenør: Obas as

 

Moderne museum i fredet bygning. Ny Aula for Universitetet i Bergen.

Prosjektet er todelt. Universitetsmuseets historiske Museumsbygning fra 1865/1898, skal bygges om. Sørfløyen fra 1898, bygges om til ny storslagen Aula for Universitetet i 2. etasje, og med ny museumskafe i 1. etg. Nebelongs opprinnelige Midtbygg fra 1865 inkl. Nordfløy oppgraderes med nye utstillinger og en oppgradert museumsbygning – med forbedret inneklima/museumsklima, økt tilgjengelighet og moderne utstillingsteknikk. Restaurering og tilbakeføring av historiske rom og utstillinger er en sentral del av prosjektet.