Rådalslien skole

Sted: Fana, Bergen
Byggeår: 2008
Areal: ca 5.200 m²
Byggherre: Bergen Bygg og Eiendom KF
Entrepriseform: Delte entrepriser
Kostnad: ca 150 mill
Utmerkelser/publikasjoner: 1.premie i begrenset plan- og designkonkurranse

 

Skolen er planlagt som en baseskole, hvor hvert årstrinn har sin egen hjemmebase utformet som egne fløyer Alle skolens funksjoner ligger organisert langs en allmenning. Hjemmebasene ligger på sørvestlig side med store nordvendte vindusflater.

Dette gir maksimalt gode dagslysforhold i hele hjemmebasen. Spesialrommene ligger langs allmenningen på nordøstlig side med stor åpenhet mot nordøst. Dette innlemmer uterommene i undervisningsarealene både reelt og i form av større romfølelse.