Rådalslien skole

Sted: Fana, Bergen

Byggeår: 2008

Areal: ca 5.200 m²

Byggherre: Bergen Bygg og Eiendom KF

Entrepriseform: Delte entrepriser

Kostnad: ca 150 mill

Utmerkelser/publikasjoner: 1.premie i begrenset plan- og designkonkurranse

Skolen er planlagt som en baseskole, hvor hvert årstrinn har sin egen hjemmebase utformet som egne fløyer Alle skolens funksjoner ligger organisert langs en allmenning. Hjemmebasene ligger på sørvestlig side med store nordvendte vindusflater.

Dette gir maksimalt gode dagslysforhold i hele hjemmebasen. Spesialrommene ligger langs allmenningen på nordøstlig side med stor åpenhet mot nordøst. Dette innlemmer uterommene i undervisningsarealene både reelt og i form av større romfølelse.