Sædalshagen 1

Sted: Øvre Sædalsvegen, Fana
Byggeår: 2009
Areal: 9 rekkehus á 150m² BRA
Byggherre: Lars Jønsson Bolig AS
Entreprenør: Lars Jønsson Bolig AS

 

Rekkehusene ligger på en rygg med skrånende terreng ned til Øvre Sædalsvegen og friområde i sør. Det er adkomst fra kjørbar gangveg og felles torg med lekeareal midt i bebyggelsen. Uteanlegg og boligene har universell utforming: Heis fører fra felles parkeringskjeller opp til det sentrale torget.
Boligene har gode, private uteareal med balkong på utsiktssiden og skjermet terrasse på inngangssiden. Husene er oppført i trekonstruksjoner med kledning i vekslende naturfarger.