Steinsvikkroken Terrasse

Sted:
Steinsvikkroken

Byggeår:
2006-2008

Areal:
5850m²

Byggherre:
Konseptbygg Eiendom as

Oppgaven var å utforme 40 leiligheter.

40 boliger fordelt på 4 lamellbygg med garasjekjeller.
Lamellbyggene varierer fra 5 etasjer mot nord til 3 etasjer mot sør.
3 leiligheter per plan er orientert mot vest og utsikt til Steinsvikvatnet.
Fasaden er komponert i en kombinasjon av alu – og trekledning.