Steinsvikkroken Terrasse

Sted: Steinsvikkroken
Byggeår: 2006-2008
Areal: 5850m²
Byggherre: Konseptbygg Eiendom as

 

Oppgaven var å utforme 40 leiligheter.

40 boliger fordelt på 4 lamellbygg med garasjekjeller.
Lamellbyggene varierer fra 5 etasjer mot nord til 3 etasjer mot sør.
3 leiligheter per plan er orientert mot vest og utsikt til Steinsvikvatnet.
Fasaden er komponert i en kombinasjon av alu – og trekledning.