Telenorsenteret, Bergen

Sted:  Kokstad

Byggeår: 2000

Areal:  ca. 31.800 m²

Byggherre: Telenor Eiendom as

Samarbeidpartner: Pedersen/Ege arkitekter as

Kostnad: ca 495 mill

Utmerkelser/publikasjoner: Betongtavlen 2001

Bygningen ligger nær Flesland Flyplass ved Bergen, og rommer ca. 1.100 arbeidsplasser.

Bygningen har en "rygg" i form av en langstrakt fløy som ligger tilnærmet parallelt med Flyplassvegen, og fire fløyer som strekker seg mot sør ut fra denne fløyen.
Gjennom bygningen løper en glassovedekket gate, og fløyene er knyttet sammen ved hjelp av galerier og broer over denne gaten.

Byggematerialene er bærende betongelementer i ytterveggene og huldekkselementer som spenner tvers over fløyene.

Fremføring av ventilasjonsluft skjer via kulverter under ytterveggene, og videre i hulrom i ytterveggene. Valg av konstruksjonssystem og føringsveger gir etasjer uten søyler eller sjakter, og dette betyr stor generell fleksibilitet. Ytterveggene har en utvendig værhud av tegforblending. Telenors strenge miljø- og energikrav er innarbeidet gjennom å benytte tunge materialer med stor varmekpasitet, og kjente, tradisjonelle utførelser.