T49AB- nytt kontorbygg for DNV-GL / Veritas

Sted: Thormøhlens gate 49, Bergen
Byggår: 2015-2017
Energiklasse: energi merke B, BREEAM excellent
Areal: 8500 m²
Byggherre: GC Rieber
Entreprenør: delt entreprise, hoved entreprenører Byggmesteren vest AS, Backe Bergen AS
Kostnad: 310 mil. NOK
Utmerkelser/Publikasjon: SYSLA GRØNN

 

Oppgaven var å prosjektere et kontorbygg som på samme tid skulle reflektere brukers og byggherres firmapolitikk, målsettinger og visjoner. Både bruker (DNV-GL) og byggherre (GC Rieber) deler en visjon om bærekraftig og «grønn» utvikling, samtidig som de understreker viktigheten av å skape et sunt, vennlig og inspirerende miljø for arbeidstakere og besøkende. På bakgrunn av dette ble BREEAM Excellent en målsetting for prosjektet.

Bygningen er utformet for 250 arbeidsplasser, i hovedsak fordelt på 2. og 3. etasje, mens 1. etasje tilbyr møteromssenter, kantine med storkjøkken, laboratorium og varelevering. Bygget har en høy base som forholder seg til gangarealene rundt bygget på forskjellig vis.

Store glassfelt åpner opp til vestibyle, kantine og møteromsavdeling. Vekslende tettfelt og glassfelt gir fasaden rundt laboratoriene mot Thormøhlensgate en annen karakter.

I tillegg er deler av laboratoriet trukket fram mot gaten som et "utstillingsvindu" for DNV-GL virksomhet. Utbygget reduserer byggets høydevirkning mot gaten og parken.

Over basen ligger kontorarbeidsplassene i to etasjer bak en sammenhengende dobbel-glassfasade med automatisk solavskjerming og ventiler i topp/ bunn for utlufting/ avstenging henholdvis sommer og vinter og solcellepaneller på taket er en del av byggets energikonsept.