T49AB- nytt kontorbygg for DNV-GL / Veritas

Sted: Thormøhlens gate 49, Bergen

Byggår: 2015-2017

Energiklasse: energi merke B, BREEAM excellent

Areal: 8500 m²

Byggherre: GC Rieber

Entreprenør: delt entreprise, hoved entreprenører Byggmesteren vest AS, Backe Bergen AS

Kostnad: 310 mil. NOK

Utmerkelser/Publikasjon: SYSLA GRØNN

Oppgaven var å prosjektere et kontorbygg som på samme tid skulle reflektere brukers og byggherres firmapolitikk, målsettinger og visjoner. Både bruker (DNV-GL) og byggherre (GC Rieber) deler en visjon om bærekraftig og «grønn» utvikling, samtidig som de understreker viktigheten av å skape et sunt, vennlig og inspirerende miljø for arbeidstakere og besøkende. På bakgrunn av dette ble BREEAM Excellent en målsetting for prosjektet.

Bygningen er utformet for 250 arbeidsplasser, i hovedsak fordelt på 2. og 3. etasje, mens 1. etasje tilbyr møteromssenter, kantine med storkjøkken, laboratorium og varelevering. Bygget har en høy base som forholder seg til gangarealene rundt bygget på forskjellig vis.

Store glassfelt åpner opp til vestibyle, kantine og møteromsavdeling. Vekslende tettfelt og glassfelt gir fasaden rundt laboratoriene mot Thormøhlensgate en annen karakter.

I tillegg er deler av laboratoriet trukket fram mot gaten som et "utstillingsvindu" for DNV-GL virksomhet. Utbygget reduserer byggets høydevirkning mot gaten og parken.

Over basen ligger kontorarbeidsplassene i to etasjer bak en sammenhengende dobbel-glassfasade med automatisk solavskjerming og ventiler i topp/ bunn for utlufting/ avstenging henholdvis sommer og vinter og solcellepaneller på taket er en del av byggets energikonsept.