Sammen med  Arkitektkontoret Schjelderup & Gram som  vi er svært glade for å bli tildelt Arkitektpris 2018 for ny Aula tilhørende Universitetet i Bergen.

Tusen takk til Universitetet i Bergen og Statsbygg for en meget spennende oppdrag. Vi takker også OBAS, SWECO og andre bidragsytere for reisen og gleder oss til resten av huset også blir ferdigstilt.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling/2263/article-158971?fbclid=IwAR2ZzYf_ZM9RLaL5m6zySpr3AGnpNCABtOihSoIXg7dQMDR6a1sr_fTrSrk